Συλλογές

38296_EXTRA_LARGE.jpg
38297_EXTRA_LARGE.jpg
Συνεταιρισμοί Ψαχνών, αποστολέας
Πρόεδρος της κυβέρνησης, Υπουργείο Γεωργίας, ΠΑΣΕΓΕΣ, παραλήπτης // ΜΤ-022383 // 9/6/1962

Γεωπόνοι Ψαχνών

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ψαχνά, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στο οποίο οι αποστολείς αναφέρουν την ανάγκη να σταλεί γεωπόνος καθώς η περιφέρειά τους μαστίζεται από ασθένειες και απειλούνται τα κηπευτικά.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright