Συλλογές

37755_EXTRA_LARGE.jpg
37756_EXTRA_LARGE.jpg
Μιχαλίτσης, αποστολέας // ΜΤ-022053 // 30/9/1970

Απόδειξη πληρωμής τηλεγραφήματος

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Απόδειξη πληρωμής τηλεγραφήματος από την Αθήνα στη Ζάκυνθο. Τηλεγραφικό τέλος 23.15 δρχ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright